Over Zabawas

Image
Zabawas

De stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen.

Image
Zanen kleuterschool - Zabawas

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het werk dat de stichting uitvoert:

Geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.

De manier waarop de stichting geld werft:

De stichting is een zgn. vermogensfonds en werft niet actief financiële middelen.

Beheer van het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting is ontstaan uit verkregen erfenis van het echtpaar Zanen waarbij als voorwaarde is bepaald dat het vermogen in stand gehouden moet worden. Het beheer van het vermogen is uitbesteed.

Klikt u hier voor het beleidsplan

Het bestuur

 • Voorzitter
  De heer J.P.F.M. (Jaap) Funnekotter
 • Secretaris
  De heer P. (Pieter) Boot
 • Penningmeester
  De heer drs. A.C. (Arne) Van Meer
 • Bestuurslid
  Mevrouw drs. M.R. (Monika) Milz
 • Bestuurslid
  Mevrouw drs. F.M. (Femke) Hameetman
 • Bestuurslid
  Mevrouw mr. E. (Emma) Patijn
 • Bestuurslid
  De heer J.B. (Jeroen) van Eeghen

Beloningsbeleid

Acht keer per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs maken door hun functie bij de stichting, worden vergoed.

 

Alle uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door medewerkers van het secretariaat van de stichting. 
Deze is gevestigd aan de Mauritskade 25 te Den Haag. 

Jaarverslag

Klikt u hier voor het jaarverslag 2022

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring door Drs. Erik Westerhof R.A. Worrel & Jetten Accountants en Adviseurs B.V.

Het bestuur van de Stichting Zabawas verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021.

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht.