Donatie aanvraag

Image
Kaft van Zanen boek

Pré aanvraag

* Deze stap dient bij elke nieuwe aanvraag herhaald te worden. Let op - per e-mailadres - kan maar door één organisatie een aanvraag worden gedaan.

* In principe wordt door Zabawas alleen aan organisaties gedoneerd die een ANBI status hebben. Voor sportorganisaties is deze regel niet van toepassing.

* Wij nemen geen aanvragen in behandeling van organisaties met een negatief eigen vermogen. De financiële situatie van de organisatie wordt meegewogen in onze afweging. 

* Voordat wij u een aanvraagformulier toezenden, stellen wij u eerst een aantal vragen om te beoordelen of uw aanvraag passend is binnen onze beleidsmatige uitgangspunten.

Voorts willen wij u erop wijzen dat na onze goedkeuring om met de aanvraag door te gaan, alle gevraagde stukken uiterlijk 4 maanden vóór de aanvang van het project bij ons aanwezig dienen te zijn.

Om verder te gaan drukt u op de knop PRE AANVRAAG hieronder.
 

Pre aanvraag

Verantwoording en toevoegingen

* Na afronding van uw project, kunt u het verzoek tot uitbetaling van de toegezegde donatie indienen. Uw e-mail met de door ons gevraagde documenten (terug te vinden in de toekenningsbrief) kunt u sturen naar projectaanvragen@zabawas.nl onder vermelding van uw donatienummer. 

* Heeft u na het indienen van uw aanvraag een update of toevoeging voor deze aanvraag, dan kunt u dit ook sturen naar projectaanvragen@zabawas.nl onder vermelding van uw donatienummer. Zelfstandig documenten uploaden is hiervoor niet nodig.

 

* Heeft u vragen over uw lopende of afgeronde aanvraag, mail dan naar projectaanvragen@zabawas.nl