Laatste Nieuws

Door de grote groei van donatie-aanvragen kunnen wij deze helaas voorlopig niet allemaal verwerken en zijn daarom wellicht genoodzaakt om uw pré aanvraag niet in behandeling te nemen.

Afgelaste/uitgestelde projecten i.v.m. het coronavirus

Door de maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) worden veel door Zabawas gesteunde activiteiten afgelast. Wij begrijpen het als u uw activiteiten doorschuift naar een later moment of misschien zelfs helemaal niet door kan laten gaan.

Gesteunde projecten

Bij het uitstellen van activiteiten of projecten in verband met het coronavirus zal stichting Zabawas zich vanzelfsprekend soepel opstellen. Mocht uw activiteit of project in zijn geheel worden geannuleerd, dan zullen we in redelijkheid onze financiële verantwoordelijkheid nemen. De afspraken die zijn gemaakt in onze brief met donatietoezegging, alsmede onze algemene voorwaarden, zijn leidend. Maar we zullen hier soepel mee omgaan. 

Kickstart cultuurfonds

Nederland heeft een nieuw, tijdelijk fonds voor de culturele sector: Kickstart Cultuurfonds. Vanuit het fonds wordt 16 miljoen euro beschikbaar gesteld voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Het tijdelijke fonds is het resultaat van een samenwerkingsverband van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met steun van Kickstart Cultuurfonds kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is bestemd voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector.

Anderhalve meter

De beperkingen voor bezoekersaantallen van theaters, concertzalen en musea zijn vanaf 1 juli weliswaar losgelaten, maar de anderhalvemeter-richtlijn blijft voorlopig van kracht. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen. Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen. Kickstart Cultuurfonds helpt de culturele sector zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek.

Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte tranches – voor theaters, concertzalen & poppodia, producenten, musea - hun plan indienen voor een productie, voorstelling, concert of tentoonstelling, aangepast aan de anderhalve-meter-samenleving of daar speciaal voor gemaakt. Theaters en musea kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur of het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden. Alle mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan op www.kickstartcultuurfonds.nl

Historie en doelstellingen

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De heer Zanen was bij leven directeur en later (gedelegeerd) commissaris van het gerenommeerde Nederlandse baggerbedrijf Zanen Verstoep, dat in 1988 overging in handen van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

De heer Zanen heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed op 28 januari 2005 en mevrouw Zanen-Bakker overleed op 7 juli 2013.

De stichting is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. Het bestuur bestaat nog steeds voor een gedeelte uit leden die indertijd door de heer Zanen zelf zijn aangezocht.

De Stichting Zabawas heeft een fiscale rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tevens is de stichting lid van de Vereniging van Fondsen In Nederland (FIN). De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.