Reacties van beneficiënten

Teylers Museum | Zabawas
Teylers Museum

Het is fantastisch dat Zabawas betrokken wil zijn bij Teylers, het museum van de verwondering. Dit jaar deed de Stichting Zabawas een genereuze bijdrage aan de tentoonstelling Jan Weissenbruch in 2016. Weissenbruch (1822-1880) werd door zijn tijdgenoten de Vermeer van de negentiende eeuw genoemd. Voor het eerst sinds 1986 wijdt Teylers Museum een grote overzichtstentoonstelling aan deze kunsthistorisch gezien zeer belangrijke schilder. Zijn blik op gebouwen in stad en land is onovertroffen in de Nederlandse negentiende-eeuwse schilderkunst. Heel bijzonder zijn de bruiklenen uit Osborne House, het voormalig zomerhuis van koningin Victoria en prins Albert. De twee schilderijen die de prins vlak voor zijn dood voor de koningin kocht, zijn voor het eerst sinds hun aankoop buiten Engeland te zien. Teylers is Stichting Zabawas heel erg dankbaar voor de steun aan de totstandkoming van deze kostbare tentoonstelling. 

Het Rijksmuseum | Zabawas
Het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is de Stichting Zabawas ontzettend dankbaar voor hun betrokkenheid. Door het ondersteunen van restauratieprojecten en de inrichting van het educatiecentrum de Teekenschool, heeft Stichting Zabawas een belangrijke bijdrage geleverd aan het vernieuwde museum, en het behoud hiervan voor de volgende generaties.

Landschap Noord-Holland | Zabawas
Landschap Noord-Holland

Steun van Stichting Zabawas is voor Landschap Noord-Holland onmisbaar!

Landschap Noord-Holland ziet steeds nieuwe mogelijkheden om de natuur en het landschap in de provincie beter te beschermen. Vaak is het echter lastig om de financiering voor een project rond te krijgen. Gelukkig worden wij gesteund door Stichting Zabawas. Dankzij de inbreng van dit fonds kunnen wij projecten realiseren die wij anders op de lange baan hadden moeten schuiven. Stichting Zabawas heeft bijgedragen aan het herstel van onze buitenplaats de Overplaats bij Landgoed de Hartekamp. Dit is een fraaie erfenis uit het verleden op de grens van Bennebroek en Heemstede. Door Stichting Zabawas was het mogelijk de Zwitserse brug te herbouwen. Ook heeft het fonds geholpen om karakteristieke houten boerenhekken terug te plaatsen in het binnenduinrandgebied, en om oevers te herstellen in de Westelijke Eilandspolder, de Hempolder en het Oosterveld. In 2012 zijn er met steun van Stichting Zabawas petgaten open gegraven in het Ilperveld, heel belangrijk voor de natuur in veengebieden. In 2013 draagt het fonds bij aan het ontsluiten van een veenpark naast ons Bezoekerscentrum Ilperveld.

Dit zijn zomaar wat voorbeelden van de onmisbare steun waarmee wij gezamenlijk Noord-Holland mooi houden.

Noordbrabantsmuseum | Zabawas
Noordbrabantsmuseum

Stichting Zabawas heeft Het Noordbrabants Museum gesteund bij de realisatie van de Ontdekstations. Met de Ontdekstations laten wij kinderen spelenderwijs kennismaken met onze collectie en de verhalen daarachter. De opvallende, kubusvormige stations hebben een groot touchscreen waarop zich een virtuele wereld ontvouwt in de vorm van een interactief kijkboek. Een boek vol spannende details, met buttons waarachter spelletjes, opdrachten en uitklapverhalen schuilgaan. Hiermee prikkelen we de kinderen om steeds iets nieuws te ontdekken. Het Noordbrabants Museum vindt het belangrijk dat ook kinderen kennismaken met kunst, cultuur en geschiedenis van Brabant. Zonder de steun van partners als Stichting Zabawas was dit niet mogelijk. Dank!

Stichting Hulphond | Zabawas
Stichting Hulphond

De donatie die wij van Zabawas ontvingen heeft er voor gezorgd dat wij Hulphond Zorak konden opleiden en kosteloos ter beschikking konden stellen aan één van onze cliënten met een lichamelijke beperking. Door haar aandoening gaan haar ledematen snel uit de kom. Zorak helpt haar bij allerlei dagelijkse dingen; openen van deuren, lades, koelkast, met aan- en uittrekken van kleding, als de telefoon gaat pakt hij deze op en brengt deze, net als alle dingen die ze verder nog laat vallen. Dankzij Zorak heeft zij minder pijn, meer zelfstandig en vrijheid en doet ze makkelijker mee in de samenleving.